Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní družina - hlavní náplň práce

 

Vyhláška o zájmovém vzdělávání stanovuje náplň práce školní družiny. Jsou to zejména tyto činnosti:

Pravidelná činnost – je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru.

Příležitostné akce – slavnosti, výlety, návštěvy kulturních zařízení, akce ve spolupráci s rodiči apod.

Spontánní aktivity – zahrnují každodenní individuální klidové akce po obědě nebo ke konci provozní doby.

Odpočinkové činnosti – aktivní odpočinek, který bude kompenzovat jednostrannou zátěž během školního vyučování.

Příprava na vyučování – vypracování domácích úkolů (pouze se svolením tř.učitelky a rodičů), didaktické hry, tématické vycházky

a další činnosti, jimiž upevňujeme a rozšiřujeme poznatky, které žáci získávají během výuky.

 

Základní principy práce ve školní družině
– hra a zážitek

            Hra je silným fenoménem a prosazuje svou existenci vlastními prostředky. Hra musí být postavena na jasném principu a pravidlech a uvedena odpovídající motivací.

Zážitky účastníka hry:

  • Utkává se s problémem, výzvou, překážkou, soupeřem nebo situací.
  • Nasazuje své síly, vytrvalost, schopnosti, intelekt, fantazii.
  • Vstupuje do nejrůznějších rolí, může zažít pocity bezstarostnosti, výlety do světa fantazie, radost.
  • Prožívá nejrůznější emoce: napětí i uvolnění, smutek i radost, vzrušení i uklidnění, nadšení.